Izico stelt uw belangstelling zeer op prijs. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld bankrekeningnummers of IP adressen. Persoonsgegevens worden door Izico verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Izico Food Group en aan haar gelieerde entiteiten. Izico Food Group is onderdeel van de Izico-groep, die bestaat uit Ignio Holding B.V., haar dochtervennootschappen, waaronder begrepen Izico Food Group en andere aan haar gelieerde entiteiten (hierna Izico). Het hoofdkantoor van Izico is gevestigd aan het Minervum 7035, 4817 ZL in Breda. Het kantoor van Izico Food Group is gevestigd aan het Minervum 7035, 4817 ZL in Breda. Izico heeft de volgende websites: www.bicky.be, www.beckers.nl, www.beckers.be, www.izicofoodgroup.com, www.bickyvandemaand.be, www.bickydumois.be, www.bickymerchandise.storelaunchers.com, www.dealeronwheels.com, www.mybeats.be, www.mexicano.be, www.devriesvanoers.nl, www.mexicano.nl, www.daloonuk.com, www.meatfreemondays.co.uk, www.goodlife.co.uk

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en voor welke doeleinden?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
•Wij verzamelen de persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt via het contactformulier op de website. Dit betreft uw naam, e-mail adres en eventuele andere persoonsgegevens die u invult in het berichtveld. Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw vraag of opmerking te beantwoorden of op te volgen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zo lang als het nodig is om uw vraag te beantwoorden.
•Wij verzamelen de persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt door het inloggen op een van onze websites waarop dit mogelijk is: www.bickyvandemaand.be, www.bickydumois.be, www.dealeronwheels.com, www.mybeats.be, namelijk uw naam, geslacht en (zakelijke) e-mailadres. Als u voor de optie kiest om via facebook in te loggen ontvangt Izico de gegevens die op uw openbare facebook profiel staan en uw e-mailadres.
•Wij verzamelen de volgende (persoons)gegevens bij uw bezoek aan onze website: [IP-adres, besturingssysteem, duur en datum van het bezoek, bekeken pagina’s en navigatie op de website voor statistische doeleinden en marktonderzoek alsmede met het oog op het verbeteren van de functionaliteit van deze website en andere websites van Izico. [Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze doeleinden en verder niet bewaard.] Izico maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie policy .
•Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze klanten en leveranciers. Dit betreft naam, zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren en om klanten en leveranciers nieuwsbrieven en aanbiedingen te sturen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of leverancier en voor een periode van maximaal drie jaar daarna voor acquisitiedoeleinden.
•Wij verzamelen contactgegevens van consumenten, namelijk naam en e-mailadres, als de consument op één of meer van onze websites heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link in de nieuwsbrief [of via de instellingen in de account van de consument op de betreffende website]. Wanneer de consument zich afmeldt voor de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens nog gedurende twee jaar bewaard.
•Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer iemand solliciteert op een van onze vacatures om te besluiten of wij iemand wel of niet uitnodigen voor een gesprek en of wij iemand wel of niet de baan zullen aanbieden. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijderen wij alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan ons zijn verstrekt uiterlijk binnen 1 maand na het afronden van de sollicitatieprocedure, tenzij de kandidaat toestemming heeft verleend voor het bewaren van zijn gegevens ten behoeve van nieuwe vacatures. In dat geval bewaren wij de ontvangen persoonsgegevens en documenten maximaal één jaar.

Aan welke derden verstrekken wij persoonsgegevens?

Izico deelt uw persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals de hosting provider(s) van de websites van Izico en cloud service providers. Met deze dienstverleners worden niet meer gegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening. Daarnaast heeft Izico afspraken gemaakt met deze dienstverleners over de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van Izico toegang tot persoonsgegevens. Deze werknemers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Tot slot deelt Izico persoonsgegevens met overheidsinstanties of autoriteiten voor zover noodzakelijk ter nakoming van wettelijke verplichtingen of een bevoegd gegeven bevel van een autoriteit (bijvoorbeeld de politie).

Beveiligingsmaatregelen

Izico hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft Izico passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn.
•U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.
•U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
•U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.
•U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
•U heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
•U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Voor UK: Information Commissioner’s Office)

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Izico dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer via privacynotice@izicofoodgroup.com.

COOKIE POLICY

De websites van Izico maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer wordt herkend door de website.

De websites van Izico maken gebruik van de volgende drie categorieën cookies:
1.Noodzakelijke of functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren, bijvoorbeeld een cookie die helpt bij het inloggen op de website.
2.Analytische cookies: cookies die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten, deze cookies slaan op hoe een bezoeker over de website surft en deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren of voor statistische doeleinden.
3.3. Overige cookies: bijvoorbeeld tracking cookies die surfgedrag op verschillende websites opslaan.

U kunt de cookie-instellingen beheren via uw browser.