Actievoorwaarden ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’

• Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op de ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’ win-actie, hierna te noemen ‘de actie’.
• Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.
• De actie is georganiseerd door De Vries Van Oers hierna te noemen de organisator.
• Deelname aan de actie vindt plaats op de organisator aangegeven wijze.
• Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
• Om deel te nemen dient u de actiepost met ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’ op de facebookpagina: www.facebook.com/mexicanosnack te liken en hieronder tevens een Mexicano®-fan te taggen.
• De actie loopt geheel 2017 en elke actieperiode eindigt elke maand op de laatste dag van de maand om 12:00 uur.
• Elke actieperiode wordt 1 willekeurige winnaar uit Nederland gekozen door De Vries Van Oers.
• De winnaar van deze actie wordt bekend gemaakt op de laatste dag van de maand op de facebookpagina: www.facebook.com/mexicanosnack.
• De winnaar dient te reageren in een privébericht op facebook met zijn / haar gegevens (voornaam, achternaam, emailadres en telefoonnummer).
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.
• De Vries Van Oers zal binnen een week telefonisch of per mail contact opnemen met de winnaar van de actie: ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’.
• De Vries Van Oers zal een persoonsgebonden Mexicano®-pas overhandigen aan de winnaar.
• De winnaar kan gedurende 1 jaar  (startdatum bij prijsuitreiking, einddatum exact 1 jaar later) maximaal 2 stuks Mexicano® 135 gram van De Vries Snacks per week afhalen op vertoon van de Mexicano® pas bij de geselecteerde cafetaria of snackbar.
• De Mexicano®-pas is niet overdraagbaar, de gratis ontvangen Mexicano® mag niet worden gebruikt voor verkoop aan derden en is niet inwisselbaar voor geld.
• Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisator.
• Er kan per persoon of per adres in Nederland slechts eenmaal een prijs worden gewonnen.
• Deelnemende cafetaria’s en snackbars zijn voorzien van een actieposter ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’ en voeren Mexicano®  in hun assortiment.
• Elke cafetaria of snackbar in Nederland kan de gratis actieposter ontvangen door dit telefonisch of per mail aan te vragen bij hun vertegenwoordiger van De Vries Van Oers.
• De Vries Van Oers zal i.o.m. de winnaar contact opnemen met een deelnemende cafetaria of snackbar die de prijs kan verzilveren.
• Deelname aan deze actie is kosteloos en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
• Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
• Er geldt geen beperking ten aanzien van het maximum aantal deelnames.
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
• Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan de uitslag van de actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• De organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden en / of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.
• Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie of andere onregelmatigheden, behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
•Indien een prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator.
• De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit de actie en/of de door de organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.
• De organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. De organisator verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan.
• Uw e-mailadres en telefoonnummer zijn nodig voor evt. correspondentie over de actie ‘Win een jaar lang gratis Mexicano®’ en worden alleen gebruikt voor deze actie.
• Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
•Met deelname aan de actie geef je toestemming aan de Organisator om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
• Mexicano® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
• De actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

© 2017-2018 De Vries Van Oers All rights reserved (www.devriesvanoers.nl / www.mexicano.nl)